Zakład Pečivárne Sered

Początki przemysłowej produkcji pieczywa cukierniczego trwałego wiążą się z rozproszeniem produkcji na wiele wytwórni rzemieślniczych o charakterze manufaktur i małych przedsiębiorstw, dla których nie było to zajęcie główne. W latach 50. XX w. wspomniane wytwórnie i zakłady połączono w większe jednostki produkcyjne, dzięki czemu powstały warunki organizacyjne, techniczne i technologiczne do rozwoju nowej branży produkcyjnej.

Wysokiej jakości pieczywo cukiernicze trwałe jako asortyment uzupełniający produktów spożywczych, stopniowo zaczęło zyskiwać sympatię nabywców. Dlatego w 1962 r., aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie i skoncentrować produkcję oraz zwiększyć specjalizację, zaczęto w Seredi na ul. Trnawskiej budowę nowego zakładu. Pozwoliło to zlikwidować zakłady nierentowne. W tej sytuacji bazę produkcyjną spółki tworzyły dwa zakłady w Seredi, specjalizujące się w produkcji wafli, zakład w Holiczu, nastawiony na produkcję pierników i rurek i zakład w Liptowskim Gródku wytwarzający herbatniki.

W latach 90. XX w. przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane, a zakład w Seredi i zakład w Holiczu weszły w skład spółki I.D.C. Holding s.a., nastawionej na budowanie mocnego, zdrowego i stabilnego przedsiębiorstwa, będącego solidnym i wiarygodnym partnerem, posiadającym odpowiednie zaplecze handlowo-marketingowe. Obecnie produkcja z Holicza została przeniesiona do Seredi. W Seredi wyrabiane są wszelkiego rodzaju  wafle, herbatniki i rurki i pierniki. Dzięki takim wyrobom jak Horalky,Andante, Tatranky, Kávenky, Mila, Lina objętych marką Sedita, I.D.C. Holding jest liderem na słowackim rynku w produkcji wafli. Dobrze znane są również herbatniki Club, herbatniki pół oblewane, jak również rurki Lussete.