WAŻNY KOMUNIKAT! Konkurs GO! Po nagrody! zawieszony

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a także aby umożliwić Państwu aktywny udział w konkursie i bezpieczną realizację nagród, podjęliśmy decyzję o tymczasowym zawieszeniu konkursu „GO!  Po nagrody!”.

 

Konkurs zostaje zawieszony od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 29 marca 2020 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu, w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce. Laureaci i Zwycięzcy Tygodniowi za okres 9-15 marca 2020 roku, zostaną ogłoszeni zgodnie z dotychczasowym harmonogram i zasadami (w środę, 18 marca 2020 roku, a ewentualne zmiany w piątek, 20 marca 2020 roku).

 

Produkty konkursowe zakupione w tym okresie, mogą być wykorzystane w zgłoszeniach do konkursu dokonywanych po ponownym jego podjęciu. Zawieszenie nie wpływa także na realizację nagród dotychczas przyznanych w Konkursie.

 

Poszczególne terminy związane z dalszą realizacją konkursu zostają obecnie przesunięte w następujący sposób:

 

- od 16 marca  2020 roku do 29 marca 2020 roku – konkurs zawieszony;

 

- zgłoszenia do Konkursu ponownie uruchomione od dnia 30 marca 2020 roku do dnia 10 maja 2020 roku;

 

- sposób ogłaszania Lauratów Tygodniowych i Zwycięzców Tygodniowych po ponownym uruchomieniu Konkursu pozostanie bez zmian – za poprzedni tydzień trwania Konkursu, Laureaci i Zwycięzcy Tygodniowi zostaną ogłoszeni w środę kolejnego tygodnia;

 

- ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi w dniu 14 maja 2020 roku (Jury zbierze się w celu wyboru Zwycięzcy w dniach 11-14 maja 2020 roku; w przypadku utraty prawa do Nagrody Głównej przez pierwotnie wybranego Zwycięzcę, Jury zbierze się ponownie i ogłosi Zwycięzcę w dniu 18 maja 2020 roku);

 

- w okresie zawieszenia Konkursu, nadal możliwe jest składanie reklamacji co do jego poprzednich etapów, a także kontaktowanie się z Organizatorem, w sposób wskazany w Regulaminie (link: https://www.konkurs.wafelkigoralki.pl/uploaded/AppEntityResource/fileKeyValue/footer.statute/regulaminkonkursugoponagrody1.pdf).

 

Powyższe daty mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia Konkursu. O wszystkich ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować na Stronie Konkursowej.

 

Zgłoszenia dokonane w dniu 16 marca 2020 roku, przed ogłoszeniem zawieszenia Konkursu zostaną wzięte pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu po jego ponownym aktywowaniu (będą rozpatrywane jak Zgłoszenia dokonane w pierwszym tygodniu po ponownym aktywowaniu Konkursu).