Polska premiera książki prof. Štefana Kassaya Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Gospodarka i finanse

Polska premiera drugiego tomu publikacji naukowej Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość pod tytułem Gospodarka i finanse, której autorem jest ceniony słowacki ekonomista prof. Štefan Kassay odbyła się w Krakowie, w dniu 20 listopada ubiegłego roku. Spotkanie prasowe, zorganizowane w historycznych wnętrzach Collegium Maius, było okazją do dyskusji na temat słowacko-polskich relacji gospodarczych. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki i biznesu.Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce – Jego Ekscelencja Vasil Grivna. Autora oraz jego pracę przedstawili goście specjalni: profesor nadzwyczajny doktor Andrzej Kupich – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i Kierownik Seminarium Dyplomatycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie oraz Ryszard Juchniewicz – tłumacz książek profesora Kassaya.

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość to kompendium wiedzy dla studentów, menadżerów i ekonomistów. Skupia się na zarządzaniu jako dyscyplinie o uniwersalnym znaczeniu, dlatego też rekomendowana jest specjalistom z różnych dziedzin, którzy podejmują kluczowe decyzje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.