Prezentacja 3 tomu cyklu Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość – „Komunikacja strategiczna”.

 

6 maja w siedzibie Słowackiego Instytutu w Warszawie odbyła się prezentacja 3 tomu cyklu Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość – „Komunikacja strategiczna”. Autorem publikacji jest profesor Stefan Kassay, wybitny słowacki ekonomista, Prezes Rady Nadzorczej IDC Holding. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Ambasador Republiki Słowackiej  w Polsce, Jego Ekscencja Wasil Grivna. Gośćmi honorowymi byli – Prezydent Lech Wałęsa i Premier Waldemar Pawlak. Podczas spotkania Premier Waldemar Pawlak wręczył Profesorowi nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  za całokształt działań i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce europejskiej.

 

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość t. 3, Komunikacja strategiczna podejmuje temat komunikacji z klientem w XXI wieku. Autor zwraca przede wszystkim uwagę na znacząca zmiany w sposobie budowania relacji i możliwości oddziaływania na konsumenta. Konieczność redefiniowania dotychczasowych teorii wymuszają udoskonalane technologie i środki porozumiewania się – szczególnie te, które bazują na multimedialności. Za sprawą integracjiobrazu, dźwięku i animacji można dziś tworzyć i wykorzystywać zupełnie nowe formy komunikacji. To duże wyzwanie dla menedżerów i osób zarządzających współczesnymi przedsiębiorstwami.

 

 

 

Prof. dr hab. Štefan Kassay jest prezesem rady nadzorczej koncernu I.D.C. Holding S.A. – największego słowackiego producenta słodyczy i jednej z największych firm branży słodyczowej w Europie. Jego kariera zawodowa związana jest z pracą menedżerską oraz naukowo-badawczą. To jeden z najważniejszych słowackich autorytetów w dziedzinie gospodarki, ekspert w tworzeniu strategii marketingowych, reinżynierii oraz teorii holdingu. Jest autorem szeregu publikacji naukowych i prac badawczych – wyróżniany za działalność biznesową i doceniany za pracę naukową. Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Od 2010 roku jest

 

doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Żylińskiego i Uniwersytetu Trenczyńskiego. Założyciel Fundacji na rzecz nauki i edukacji, której celem jest promowanie wiedzy ekonomicznej i świadomości zmian zachodzących w gospodarce Słowacji i Europy.

 

Link do filmu: https://youtu.be/dDDDcSlUmdE